Disclaimer

Disclaimer Marlou.nl

Dit is de website van MARLOU, onderdeel van Marlou BV. Geregistreerd onder KvK nummer 80489524hierna te noemen MARLOU.

Alle informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan MARLOU geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en / of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren MARLOU voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van de website.

MARLOU is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en / of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en / of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MARLOU.

Deze website bevat links naar websites van derden. MARLOU is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op de website.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MARLOU, of haar licentiegevers. Een en ander onder voorbehoud van regelingen van dwingend recht.

Klachten

Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze per e-mail aan MARLOU door te geven, middels het e-mailadres info@marlou.nl. Hierbij dient gebruiker te allen tijde zijn volledige naam en adres gegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en reden van de klacht te geven.

Klachten worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen en gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.

Google Analytics

MARLOU maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van MARLOU bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MARLOU te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MARLOU heeft hier geen invloed op. MARLOU heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.